Management Controlling Advice
Accountancy verandert, stap nu in en bespaar!

Jaarrekening laten opstellen

De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om ieder boekjaar een financieel verslag in te dienen. De financiële informatie van een bedrijf dient voor iedereen die daarin geïnteresseerd is openbaar te zijn.

Samenstellen van de jaarrekening

Bij het samenstellen van de jaarrekening zullen wij werken met uw gegevens.

Mocht u niet bij ons op de server werken en u houdt uw administratie bij in andere boekhoudpakketten zoals bijvoorbeeld Twinfield, Exact, Unit4 of Davilex, dan is dit voor ons geen probleem. Ook deze gegevens kunnen door ons worden ingelezen.

De door u aangereikte gegevens worden ingelezen in ons jaarrekeningpakket waarmee wij vervolgens aan de slag gaan. Na het inlezen uit de boekhoudpakketten zullen deze gegevens worden getoetst met diverse fiscale en commerciële grondslagen en wetten om vervolgens te komen tot een rapport van de Jaarrekening van uw bedrijf.

Tijdige publicatie jaarrekening

Publicatie van de jaarrekening moet binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar voltooid zijn. Bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar is de uiterste datum dus 31 januari van het volgende kalenderjaar. In een nieuwe wetgeving is vastgesteld dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn de publicatie binnen 11 maanden moet plaatsvinden. Als niet alle aandeelhouders bestuurder zijn geldt deze regel niet.

Gevolgen niet tijdig indienen jaarrekening

Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de jaarrekening niet op tijd wordt ingediend. Ook kunt u worden geconfronteerd met een boete vanwege nalatigheid.

Beperkte jaarrekening micro-onderneming

Om de administratieve lastendruk te verminderen is er een bedrijfsklasse toegevoegd die een beperkte jaarrekening in kan dienen. Dit is de bedrijfsklasse ‘micro-ondernemingen’. Hebt u een micro-onderneming? Dan kunt u de toelichting en de grondslagen achterwege laten.

Een micro-onderneming is een onderneming die voldoet aan de volgende criteria:

  • Balanstotaal < € 350.000
  • Netto-omzet < € 700.000
  • Aantal werknemers < 10

Wat kan Management Controlling Advice hierin voor u betekenen?

MCA kan u ondersteunen en adviseren in het proces van het indienen van de jaarrekening. Wij kunnen u ook geheel ontzorgen door u de werkzaamheden rondom het opstellen van de juiste jaarrekening uit handen te nemen. MCA ziet erop toe dat de jaarrekening correct wordt opgesteld en tijdig bij de Kamer van Koophandel wordt ingediend.

 

Wilt u zich aanmelden voor deze dienst? Of wilt u meer informatie?

Klik dan op een van de onderstaande links.

Aanmeldformulier

Meer informatie

Meer Informatie?

Meer informatie
Bezig met versturen

Reviews
  • Social Elephant

    Goed boekhoudkantoor waarbij verder wordt gekeken dan alleen de boekhouding. Wat ons bevalt (en direct opviel) is de persoonlijke wijze waarop de administratie wordt doorgenomen en aansluitend pro-actief meedenkt voor kansen in de toekomst met een strategische invulling hiervan. Werkelijk advies op maat!

    Read More...

Kom vrijblijvend kennis maken: Contact