Management Controlling Advice
Accountancy verandert, stap nu in en bespaar!

Aangifte omzetbelasting Bilthoven

Het begrip ondernemerschap voor de omzetbelasting is ruim. Het is niet afhankelijk van rechtsvorm of vestigingsplaats van degene die leveringen of diensten verricht. Daarnaast is het ook niet van belang of men winst beoogt. Ieder die een bedrijf heeft of zijn beroep zelfstandig uitoefent is ondernemer voor de omzetbelasting en dient aangifte over de omzetbelasting in te dienen.

Aanmelden als ondernemer

Degene die ondernemer voor de omzetbelasting is en omzetbelasting is verschuldigd, is verplicht zich aan te melden bij de Belastingdienst. Ook moet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hij moet zelf berekenen hoeveel omzetbelasting hij verschuldigd is en dat bedrag moet hij uit eigen beweging betalen op basis van een door hem, dan wel door zijn intermediair ingediende, aangifte omzetbelasting.

Wie is belastingplichtig?

De ondernemer is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Hij is omzetbelasting verschuldigd wegens leveringen en diensten die hij in Nederland verricht. Daarnaast moet hij BTW betalen bij aankoop van goederen vanuit andere EU-landen en bij invoer van goederen uit niet EU-landen.

Aftrek van voorbelasting

Een ondernemer kan de belasting die hij moet betalen bij de inkoop van goederen en diensten aftrekken van de omzetbelasting die hij verschuldigd is over zijn omzet. Voorwaarde is dat hij de inkoop gebruikt voor belaste handelingen.

BTW Uitgesloten Aftrek

Het is niet mogelijk de gehele aftrek van voorbelasting te verrekenen.

Hiertoe is de regeling “BTW Uitgesloten Aftrek” (BUA) in het leven geroepen. Op grond van de BUA is aftrek van voorbelasting in beginsel uitgesloten voor zover de gebruiksgoederen die het bedrijf heeft aangeschaft een consumptief karakter dragen.

Tijdstip indiening aangifte

De aangifte moet worden gedaan binnen één maand na afloop van het belastingtijdvak waarop deze betrekking heeft. Als de aangifte niet tijdig wordt ingediend kan de Inspecteur een boete opleggen.

Wat kan Management Controlling Advice hierin voor u betekenen?

Het invullen van een aangifte is eenvoudig indien het bij het optellen en aftrekken van ontvangen BTW en betaalde BTW blijft. Het wordt ingewikkelder als er nog andere fiscale regels bij komen kijken. Het correct invoeren van uw gegevens bij de aangifte van omzetbelasting is niet alleen wettelijk verplicht, het kan ook in uw voordeel werken. MCA kan u helpen met uw administratieve organisatie en de fiscale aspecten van de omzetbelasting waar u mee te maken heeft doorvoeren in uw financieel proces zodat het doen van de aangifte voor de omzetbelasting gemakkelijker wordt en u niet voor financiële verrassingen komt te staan.

 

Wilt u zich aanmelden voor deze dienst? Of wilt u meer informatie?

Klik dan op een van de onderstaande links.

Aanmeldformulier

Meer informatie

Meer Informatie?

Meer informatie
Bezig met versturen

Reviews
  • Social Elephant

    Goed boekhoudkantoor waarbij verder wordt gekeken dan alleen de boekhouding. Wat ons bevalt (en direct opviel) is de persoonlijke wijze waarop de administratie wordt doorgenomen en aansluitend pro-actief meedenkt voor kansen in de toekomst met een strategische invulling hiervan. Werkelijk advies op maat!

    Read More...

Kom vrijblijvend kennis maken: Contact