Management Controlling Advice
Accountancy verandert, stap nu in en bespaar!

Aangifte inkomstenbelasting Bilthoven

Verplicht tot het doen van de vereiste aangifte

Als u een aangiftebrief krijgt van de overheid betekent dit dat u verplicht bent over het desbetreffende jaar aangifte voor de inkomstenbelasting te doen. Als u niet de vereiste aangifte binnen het aangegeven tijdsbestek doet kan dit tot een aanslag met boete leiden.

Voorlopige aanslagen

Hebt u al eerder aangifte gedaan? Dan zal de Belastingdienst op basis van gegevens uit voorgaande jaren, waarbij (een deel van) uw inkomen viel onder de inkomstenbelasting, een voorlopige aanslag doen voor het komend kalenderjaar.

Geautomatiseerd aangiftesysteem

Na ontvangst van uw elektronische aangifte of voorlopige aangifte zullen de door u ingevoerde antwoorden in een geautomatiseerd systeem worden ingevoerd. Een tweede voorlopige aanslag wordt op basis van deze gegevens opgelegd. Het grootste deel van de aankomende aangiftes wordt hiermee geautomatiseerd. Alleen bij een ingewikkelde aangifte gaan uw gegevens naar een aanslagregelaar. Een aanslagregelaar controleert de belastingaangiften die het hele jaar door binnenkomen.

Controle van uw aangifte bij de Belastingdienst

De Belastingdienst verzamelt uit diverse bronnen veel gegevens. De meeste gegevens zijn elektronisch beschikbaar en kunnen door de aanslagregelaar gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • aangifte en aanslaggegevens over het afgelopen jaar met alle correspondentie;
 • loongegevens;
 • gegevens van banken, levensverzekeringsmaatschappijen;
 • gegevens verkregen bij controles;
 • gegevens door aangifte van anderen;
 • kentekengegevens van camera’s boven snelwegen en van parkeerbeheerders;
 • gevestigde en geroyeerde hypotheken;
 • gegevens uit dagbladen en internet;
 • gegevens vanuit het buitenland.

Op basis van onder meer financieel belang en feiten die uit de aangifte blijken, zal de aanslagregelaar uw aangifte controleren. U bent verplicht de Inspecteur inlichtingen te verstrekken over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Wat kan Management Controlling Advice hierin voor u betekenen?

Bij het doen van aangifte van een complexe financiële huishouding kunt u onze expertise goed gebruiken. Wij kunnen u ondersteunen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting of u geheel ontzorgen. Wij dragen er zorg voor dat er een juiste en pleitbare aangifte bij de Belastingdienst wordt ingediend.

Aanmeldformulier

Meer informatie

Meer Informatie?

Meer informatie
Bezig met versturen

Reviews
 • Social Elephant

  Goed boekhoudkantoor waarbij verder wordt gekeken dan alleen de boekhouding. Wat ons bevalt (en direct opviel) is de persoonlijke wijze waarop de administratie wordt doorgenomen en aansluitend pro-actief meedenkt voor kansen in de toekomst met een strategische invulling hiervan. Werkelijk advies op maat!

  Read More...

Kom vrijblijvend kennis maken: Contact